Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad response do češtiny

response = odpověď; odezva; odezvový; ohlas; reakce (schopnost reagovat); schopnost reagovat; reagovat; citlivost; responzorium; reagování; přiměřenost; citlivost přístroje; kód odezvy
accept response = žádost přijatá; přijatá odpověď;
alarm response = odezva alarmu; reakce výstrahy;
amplitude response = amplitudová charakteristika; amplitudový přenos;
braking response = odezva brzd; reakce vozidla při brzdění; regulační odezva;

Příklady překladu slova "response" z webu:

A response of his kind?  Reakce jeho druhu?
Your mother's response must not be an act.  Jistě, jistě...
What is your response to this?  Jak na to budete reagovat?
The figure made no response of any kind.  Postava nikterak neodpověděla.
This was not the only response to his presence.  Tohle nebyla jediná reakce na jeho přítomnost.
Mitch could not think of any response to all this.  Mitche nenapadlo, co na to říct.
Again, he waited while the cries of response died out.  A znovu čekal, až odumře odezva výkřiků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresponse time   response to   responsibility   responsible   responsible for   restart   restaurant   restitution