Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad respects do češtiny

respects = ohledy (pl.); zřetele (pl.); respektuje; dýchání
in all respects = po všech stránkách (o věci);
in many respects = v mnohém ohledu;
present one's respects = vyřídit poroučení; give sb. one's respects = vyřídit poručení (od);

Příklady překladu slova "respects" z webu:

He respects that relationship very much.  Právě tento váš vztah velmi oceňuje.
Give my respects to my father.  Vyřiďte ucti­vý pozdrav mému otci.
In all other respects it seemed perfectly insane.  Ze všech ostatních hledisek se zdála naprosto šílená.
All those folks you just mentioned can pay their respects in public.  Všichni ti lidé, co jsi o nich mluvil, mu můžou veřejně vzdát poctu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrespirator   respiratory   respite   response   response time   response to   responsibility   responsible