Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad resources do češtiny

resources = prostředky; zdroje; zdroj; zásoby; fond; pramen zásob (zdroj); zajištění; provozní prostředky; finanční prostředky; přírodní bohatství; rezerva; materiály; respekt
available resources = disponibilní zdroje; dostupné zdroje;
capital resources = kapitálové prostředky; kapitálové zdroje;
energy resources = zdroje energie; energetické zdroje;
financial resources = finanční zdroje; finanční prostředky; personál;

Příklady překladu slova "resources" z webu:

It takes resources to do that.  Na to všechno potřebují velké finanční krytí.
And what kind of resources would she have if he had taken against her?  A jaké zdroje obživy bude ta dívka mít, kdyby proti ní zaútočil?
He would use all his resources to have him tracked down and killed.  Použil by všechno, co má, aby ho vystopoval a zabil.
Second, what makes you think they have the resources to figure it out?  Zadruhé, z čeho usuzujete, že mají prostředky, jak na něco přijít?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrespect   respects   respirator   respiratory   respite   response   response time   response to