Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad residues do češtiny

residues = zbytkové množství; rezidua; reziduum
crop residues = strništní zbytky; posklizňové zbytky;
day residues = zbytky ze dne; denní zbytky;
resignation   resin   resist   resistance   resistant   resisting   resistivity   resistor