Nainstalujte si:
       

Překlad residue


residue = zbytek; zůstatek; přebytek; pozůstatek; přežitek; usazenina; reziduum; nepoužitelný odpad; odpad; zbylá pozůstalost; zbytkový; mazut; sedlina; sraženina; zbytkové množství
carbon residue = uhlíkatý zbytek; karbonizační zbytek;
insoluble residue = nerozpustný zbytek; nerozpustné residuum;
wood residue = dřevěný odpad; dřevní odpad;

Překlad residue z webu:
It looked like the residue of a sliced wrist or a cut throat.  Vypadalo to, jako když si někdo podřeže krk nebo zápěstí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorresidues   resignation   resin   resist   resistance   resistant   resisting   resistivity