Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reshaping do češtiny

reshaping = obnovení tvaru; přebudovávající; opětné tvarování; seřízení; přebudování; přemodelování; regenerování; přetvarování; přetvoření; obnovení; úprava tvaru; přiostřit
signal reshaping = obnovení signálu; regenerace signálu;
residence   residue   residues   resignation   resin   resist   resistance   resistant