Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad repose do češtiny

repose = odpočívat; ležet; klást; skládat; odpočinek; klid; položit (k odpočinku); položit se (k odpočinku); uložit (k odpočinku); uložit se (k odpočinku); důvěřovat; spoléhat; spočívat; vkládat důvěru; lehnout si; odpočinout si; uklidnit; utišit; pokoj; složit
angle of repose = úhel přirozeného sklonu;

Příklady překladu slova "repose" z webu:

In repose it looked like one single unit.  Zdálky však vše­chno vypadalo jako jedna koule.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrepresentation   representative   reprint   reprisal   reprisals   reproach   reproduction   repulse