Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad repayment do češtiny

repayment = splácení; splátka; oplacení; zaplacení; proplacení; opětování; odplata; oplácení; splacení; umořování; kompenzace; vyrovnání; vrácení; náhrada výloh; vrácení platby; návratnost
bond repayment = splácení; splácení dluhopisu;
loan repayment = splacení půjčky; amortizace dluhu;

Příklady překladu slova "repayment" z webu:

What is the repayment at field rates?  Jaká je refundace podle polního kursu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrepeal   repeater   repellent   reperforator   repertory   replacement   reply   report