Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad repair service do češtiny

repair service = opravárenský servis; opravářská služba; opravna; opravářská dílna
car repair service = autoopravna; autodílna; autoservis;
repair shop   repairs   reparation   repartition   repayment   repeal   repeater   repellent