Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad relieving do češtiny

relieving = podbroušení; ulehčující; uvolnění; podsoustružení; střídání; odlehčení; odlehčovací; uvolnění napětí; odlehčování; zbavení; ulevení; ulehčení; odlehčující; odlehčující oblouk
stress relieving = odstranění pnutí; snížení napětí; žíhání k odstranění pnutí;

Příklady překladu slova "relieving" z webu:

He had even seen her relieving herself.  Viděl dokonce, i jak si ulevovala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreligion   reluctance   reluctance motor   reluctant   remain   remainder   remains   remark