Nainstalujte si:
       

Překlad reliability


reliability = hodnověrnost; bezporuchovost; spolehlivostní; pravděpodobnost bezporuchového provozu; důvěryhodnost; přesnost; věrohodnost; uskutečnitelnost; představitelnost; proveditelnost; solidnost; reliabilita; spolehlivý
operating reliability = pracovní spolehlivost; provozní spolehlivost;

Překlad reliability z webu:
But you are our best teacher and your reliability is well known.  Ale vy jste náš nejlepší učitel a vaše spolehlivost je dobře známa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrelief   relief valve   relieving   religion   reluctance   reluctance motor   reluctant   remain