Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad relationship do češtiny

relationship = vztah; poměr; souvislost (vztah); příbuznost; příbuzenství; blízkost; vzájemný poměr; vazba; vzájemná vazba; příbuzenstvo; původ; spojitost (vztah); příbuzenský vztah; vztahový; relační; vzájemný vztah; prostředí; návaznost; relace; vztah mezi (7. p.)
close relationship = blízké příbuzenství; přímá závislost;
competitive relationship = konkurenční vztah; soutěžní vztah;
fiduciary relationship = poměr svěřenecký; poměr závislosti;
intimate relationship = důvěrný vztah; intimní vztah;

Příklady překladu slova "relationship" z webu:

Relationship with his mother is strong ...  Vztah s matkou je silný...
The relationship between our countries can only be based on trust.  Vztahy mezi našimi zeměmi musí být založeny na důvěře.
Is there relationship between worm and spice?  Je nějaký vztah mezi červem a kořením?
He respects that relationship very much.  Právě tento váš vztah velmi oceňuje.
Do you understand the relationship here?  Pochopil jste náš vztah?
A child has no psychosexual relationship to his mother and father.  Ditě nemá žádnou psychosexuální vazbu na otce a na matku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrelay   release   release bearing   release lever   released   reliability   relief   relief valve