Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reject do češtiny

reject = odmítnout (4. p.); zamítnout; odvrhnout; zavrhnout; vyřadit; zapudit; zatratit; zmetek; odmítat; odpad; zmetkovat; vrácené vadné zboží; vytřídit (4. p.); brak; odhojit; potlačit; navrhnout; vrhnout; zatvrdnout; odmítnutí; odmítnutý; vyhodit
export reject = vrácené exportní zboží; vrácené vývozní zboží;

Příklady překladu slova "reject" z webu:

If they reject our aid they have only themselves to blame.  Jestliže naši pomoc odmítnou, mohou si za to sami.
On what basis would they reject him, what would show up?  Na základě čeho by ho odmítli?
He had no fear that she'd reject him.  Vůbec se nebál, že by ho odmítla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrejection   related   related to   relation   relations   relationship   relay   release