Nainstalujte si:
       

Překlad regulator


regulator = regulátor; vodítko; pravidlo (regulativ); pravítko; pufr; řídící zařízení; regulační přístroj; potenciometr; reostat; pořadatel; upravovatel; seřizovač; seřizovací zařízení; regulační
air regulator = regulátor dmýchání; regulátor přívodu vzduchu; vzduchový regulátor; pneumatický regulátor;
automatic regulator = samočinný regulátor; automatický regulátor;
brake-pressure regulator = regulátor brzdného tlaku; retenční nádrž;
rehearsal   reinforced   reinforced plastic   reinforcement   reins   reinsurance   reject   rejection