Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad regulations do češtiny

regulations = předpisy; pravidla; stanovy; řád; nařízení; prováděcí předpis; ustanovení; předpis; směrnice; pravidlo; regulátor
building regulations = stavební předpisy; stavební řád;
fire regulations = požární předpisy; protipožární směrnice; řád protipožární služby;
implementing regulations = prováděcí předpisy; prováděcí nařízení;
legal regulations = právní úprava;

Příklady překladu slova "regulations" z webu:

Regulations aside, it's better to carry something.  Předpisy stranou, je lepší mít něco s sebou.
And regulations do say you have to obey every order.  Předpisy vám zato jasně ukládají, že musíte splnit každý rozkaz.
And now regulations stipulate that we make yet another check.  A teď předpisy vyžadují, abychom udělali ještě jednu kontrolu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregulator   rehearsal   reinforced   reinforced plastic   reinforcement   reins   reinsurance   reject