Nainstalujte si:
       

Překlad registry


registry = registr; zápis do seznamu; registrační; rejstřík; soupis; matrika (archív); seznam; spisovna; registratura; podatelna; zápis; registrace; matriční; archiv; registrační úřad; zapsání; protokol; matriční úřad; registrový; vývěsková služba; civilní úřad
land registry = katastr nemovitostí; knihovní úřad; certificate of registry = lodní certifikát;
port of registry = domovský přístav;
regret   regular   regulated   regulating   regulation   regulations   regulator   rehearsal