Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad regenerative do češtiny

regenerative = regenerační; rekuperační; zpětnovazební; reakční; regenerativní; obrodný; přerodný; regenerující; regenerační brzdová soustava
regenerator   regime   region   regional   register   registrar   registration   registration papers