Nainstalujte si:
       

Překlad regenerative


regenerative = regenerační; rekuperační; zpětnovazební; reakční; regenerativní; obrodný; přerodný; regenerující; regenerační brzdová soustava
regenerator   regime   region   regional   register   registrar   registration   registration papers