Nainstalujte si:
       

Překlad regard


regard = pohlížet na (4. p.); ohled; pozornost; mít ohled na (co); týkat se (2. p.); vážit si; zřetel; úcta; pohled (utkvělý); dívat se; dbát; hledět; chovat se k (3. p.); považovat; dívat se pozorně; vážnost (úcta); vztah (ohled); pozorovat; sledovat; vypadat
in this regard = v důsledku toho; hold in high regard = oceňovat (vážit si);

Překlad regard z webu:
With regard to the horses and camels, they came swimming across.  Co se týká koní a velbloudů, ti přeplavali.
And do not regard him as your brother.  A nepohlížej na něho jako na svého bratra.
Not so long as you have regard for me, he answered.  Není to tak dávno, cos mně brala vážně, odpověděl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorregards   regeneration   regenerative   regenerator   regime   region   regional   register