Nainstalujte si:
       

Překlad refrigerator


refrigerator = lednička; chladnička (lednička); mraznička; chladič; chladírenský; chladicí vůz; chladící stroj; chladicí box; chladicí zařízení; chladírna; chladicí stroj; lednice; chladírenská nástavba
electric refrigerator = kompresorová chladnička; elektrická lednička;

Překlad refrigerator z webu:
Refrigerator service.  Oprava ledniček.
The refrigerator door was open, then shut.  Dveře ledničky se otevřely a zase zavřely.
But the refrigerator is over there, away from the window.  Ale lednice je támhle, daleko od okna.
I went to the refrigerator and got a ginger ale.  Došel jsem k ledničce a vzal jsem si zázvorové pivo.
I put it back and closed the refrigerator door.  Dal jsem ji zpátky a zavřel jsem dveře lednice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrefuge   refund   refunding   refusal   regard   regards   regeneration   regenerative