Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad refrain; refresher; refrigerant; refrigerate do češtiny


refrain = zdržet se, neudělat, upustit (neudělat), vyhnout se, vyhýbat se, krotit

refresher = něco napít, sklenička něčeho (napít), drink (sklenička něčeho), opakovací, doplňkový, osvěžení

refrigerant = ochlazující, osvěžující, chladivo (v klimatizační soustavě), chladicí (osvěžující), chladicí látka, osvěžující nápoj, chladicí prostředek, chladicí médium, chladící médium, chladící, osvěžovací, chladivo


Next: refrigeration; refrigeratory; refuel    roadster; roam; roaming; roar