Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reflex do češtiny

reflex = bezděčný; zaměřený zpět; reflex; odraz světla; výraz; vyjádření; reflexivní (bezděčný); introspektivní (zaměřený zpět); odlesk; odražené světlo; obraz (odražený, v zrcadle); přemítání; odraz; odrazový; odrážet; zrcadlový; odražený obraz; světelný odraz
pupillary reflex = stažitelnost panenky vlivem světla; pupilární reflex;
stretch reflex = napínací reflex; propriorecepční reflex;

Příklady překladu slova "reflex" z webu:

The breathing reflex in his chest was not interested in logic.  Potřeba nadechnout se se však o rozum nezajímala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreform   refraction   refresh   refrigerating   refrigerator   refuge   refund   refunding