Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad refiner; refit; reflect do češtiny


refiner = zušlechťovač, zjemňovač, rafinér, kalandr, čeřicí část, přísada ke zjemnění, rozvlákňovač

refit = nové seřízení, vybavit (loď), být v opravě, seřídit, znovu upravit na velikost, znovu seřídit, znovuzřídit, obnovit, remontovat (opravit namontováním nových zařízení), nové vybavení, nové vystrojení, znovu vybavit


Next: reflectance; reflecting; reflective    riprap; rise; risen; riser