Nainstalujte si:
       

Překlad refinement


refinement = rafinace; čistění; vytříbenost; zjemnění; rafinovanost; jemnost; uhlazenost; strojenost; propracování; upřesňování; kultivování; noblesa; čištění; zušlechťování; zjemňování; zkujňování; dočisťování; čeření; lehký klidný běh (motoru); jemné rozlišování
stepwise refinement = postupné vylepšování; postupné zdokonalování;

Překlad refinement z webu:
It's a little refinement we developed here.  To je drobné zdokonalení, které jsme tu vyvinuli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrefinery   refining   reflected   reflection   reflector   reflex   reform   refraction