Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad refined do češtiny

refined = rafinovaný (zušlechtěný); rafinoval (zušlechtil); očištěný; uhlazený; vzdělaný; strojený (rafinovaný); čistý; kultivovaný; vybroušený; noblesní; vytříbený; očištěn; vylepšený; zušlechtěný; čištěný; distingovaný; vyumělkovaný; ropa čištěná
seed-free refined = vyčeřená sklovina; sklovina prostá bublin;

Příklady překladu slova "refined" z webu:

I refined nothing.  Já jsem nevytříbil nic.
They've got an even more refined version of the trap working now.  Teď už funguje zdokonalená verze pasti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrefinement   refinery   refining   reflected   reflection   reflector   reflex   reform