Nainstalujte si:
       

Překlad referendum


referendum = veřejné hlasování (polit.); referendum (polit., veřejné hlasování); plebiscit (polit., veřejné hlasovaní); volby; referendový; referenční; lidové hlasování; referenční
mandatory referendum = mandatorní referendum; závazné referendum;
municipal referendum = obecní referendum; místní referendum;
refill   refined   refinement   refinery   refining   reflected   reflection   reflector