Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad references; referendary; refilling; refine do češtiny


references = posudek, vyjádření, doporučení, skrytá bibliografie, literární odkazy, bibliografie, citované prameny

referendary = člen královské komise, plebiscitní, zpravodaj, reportér, referent

refilling = doplnění (kapaliny), zahrnutí, opětovné naplnění, vylepšování, zasypání, opětné plnění

refine = rafinovat, přečistit, zušlechtit, vytříbit, vytříbit se, zjemnit, zlepšit se, zdokonalit se, pročistit, oduševnit, kultivovat, vybrousit


Next: refiner; refit; reflect    ripening; ripper; ripping; rippling