Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reference number do češtiny

reference number = jednací číslo (spisu); číslo jednací; čj. (= číslo jednací); odvolací značka; základní rovina
data-set reference number = číslo souboru; referenční číslo souboru;
reference plane   reference to   reference to arbitration   referendum   refill   refined   refinement   refinery