Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reeve; refectory; refer; referee do češtiny


reeve = fojt, přednosta, úředník, starosta, upevnit, ovázat, prodírat se, provléknout

refectory = refektář (jídelna), jídelní, studentská jídelna, školní jídelna, klášterní jídelna

refer = odvolávat se, odkazovat, odkázat, přiřazovat, vztahovat se, poukázat, přednést komu (k rozhodnutí), zmínit se, odevzdat, svěřit, týkat se, narážet


Next: references; referendary; refilling; refine    rip; riparian; ripe; ripen