Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reek; reel; reeling; reentrant do češtiny


reek = kouřit, výpary, zápach, čoud, čmoud, puch, kouř, dýmat, pařit se, páchnout, být načichlý, čpět

reel = kotouč, svitek, navíjet, odvíjet, motat, namotávat, cívka filmu, filmový pás, moták, vrávorání, rejdovák (skotský tanec), vířit

reeling = snující, roztočený, kymácení, potácející se, stočení, navíjení cívek, odvíjení, svíjení, převíjení, smotávání, přadenování, namotávání


Next: reeve; refectory; refer; referee    riot; rioter; rioting; riotous