Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reducing; reductive; redundance; redundant do češtiny


reducing = snižování (2. p.), redukování, zmenšení, zmenšování, zužování, odkysličování, zeslabování, přepočítávání, krácení zlomků, vymílání, odkysličení, rozmělňování

reductive = redukční, zmenšovací, zeslabovací, odkysličovací, zřeďovací, reduktivní

redundance = přebytek, hojnost, nadměrnost, nadbytečnost, redundance (nadbytečnost), zálohování součástky, dublování součástky, přebytečnost


Next: reduplicate; reed; reef; reefer    rime; rind; ring; ringer