Nainstalujte si:
       

Překlad reducer


reducer = reduktor rychlosti; odkysličovadlo; redukční převod; reduktor; redukční ventil; přechodka; redukce; redukční nádoba; redukční soukolí; redukční pouzdro; redukční činidlo; zeslabovač; přechodový kus; přechod; redukovadlo; ředidlo; omezovač; reducent
mineral reducer = minerální plnidlo; minerální přísada;
speed reducer = reduktor otáček; redukční převod; redukční soukolí; reduktor rychlosti;
reduction   reduction gear   reduction ratio   redundancy   reels   reference   reference number   reference plane