Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reduced do češtiny

reduced = zmenšený; redukovaný; snížený; redukoval; redukován; snížen; zlevněný; rozložený; zmírněný; nízký; redukovaná náplň

Příklady překladu slova "reduced" z webu:

She reduced the volume, hunted across the bands.  Stáhla hlasitost, zkoušela různé vlnové délky.
Arrogant shitheads were reduced to tears.  Ti nafoukaní pitomci tonuli v slzách.
Larson extended his flaps and reduced power as much as he dared.  Larson vysunul klapky a snížil výkon tolik, kolik se jen odvážil.
In a matter of seconds the cottage was reduced to splinters and dust.  V okamžení zbyly z chalupy jenom prach a třísky.
The knot of people waiting to board had been reduced to two.  Byl to vysoký blonďák bez klobouku a měl na sobě velbloudí kabát.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreduced circumstances   reducer   reduction   reduction gear   reduction ratio   redundancy   reels   reference