Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reduced circumstances do češtiny

reduced circumstances = bídné poměry; chudoba (bídné poměry); redukovaný průměr
in reduced circumstances = v tísni; v omezených poměrech;
reducer   reduction   reduction gear   reduction ratio   redundancy   reels   reference   reference number