Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad redness; redolent; redoubtable; redound do češtiny


redness = červenost, rudost, červený žár, zarudlost, zardělost

redolent = připomínající, vonící (řidčeji), sladký (vůně), libý (vůně), libovonný (řidčeji)

redoubtable = mocný, obávaný, slavný, proslulý, úctyhodný

redound = padnout zpět, vrátit se (oplátkou), být k dobru, odrážet se, vést, prospívat, oplývat, přetékat


Next: redraft; redraw; reduce; reducible    rightness; rigid; rigidly; rigor