Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad recurrent; recurring; recycle; recycling do češtiny


recurrent = opětující se, opakující se, stálý, periodický, střídavý, vrátit se, vratný, recidivující, trvalý, opakovaný, reverzibilní, pravidelný

recurring = periodický, opětující se, recidivní, obíhající, opakující se

recycle = znovu používat, znovu nastavit, opakovat cyklus, recirkulace, recyklování, cyklovat, opakovat oběh, recirkulovat, recykl


Next: red; red-hot; redden; reddish    rich; richness; rick; rickety