Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad recuperation; recuperative; recur; recurrence do češtiny


recuperation = pookřání, vzpamatování, znovunabytí, znovudosažení, rekuperace, opětovné získávání, znovuzískání, získání, uzdravení, opětné získání, zpětné získání, rekreace

recuperative = rekuperativní, rekuperační, vratný, regenerační, regenerativní, osvěžující

recur = opět napadnout, utéct se, napadnout opět, objevit se opět, vrátit se, opět se objevit, uchýlit se, opakovat se, recidivovat, remontovat, opakovat


Next: recurrent; recurring; recycle; recycling    rib; ribald; riband; ribbing