Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rectitude; recumbency; recumbent; recuperate do češtiny


rectitude = poctivost, správnost, řádnost, spravedlnost, čestný, přímost, rovnost, počestnost

recumbency = poloha v leže, odpočívání, opírání, odpočinek, přehození

recumbent = odpočívající (v leže), nečinný, spoléhající na, opřený, nakloněný

recuperate = zotavit se, znovu nabýt, získat zpět, nabýt znovu, regenerovat se, sebrat se, vyléčit se, opět získat, okřávat, rekuperovat, regenerovat, pookřát


Next: recuperation; recuperative; recur; recurrence    rewinding; rewrite; rhetoric; rhubarb