Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rectification; rectified; rectify; rectifying do češtiny


rectification = náprava, korekce, rektifikace (napravení), napravení, usměrňování (proudu), opravení, seřízení, opakovaná destilace, narovnání, napřímení, demodulace, detekce

rectified = opravený, usměrněný, rektifikovaný, usměrnil, destilovaný

rectify = opravit (chybu ap.), spravit, korigovat, upravit, zlepšit, narovnat, usměrňovat, odstranit, rektifikovat, čistit, usměrnit, odčinit


Next: rectitude; recumbency; recumbent; recuperate    revulsion; rewarding; rewind