Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad recrimination; recruiting; rectangular do češtiny


recrimination = protiobvinění, vzájemné obvinění, vzájemné obviňování, rekriminování, žaloba navzájem

recruiting = nábor (na vojnu), doplnění, odvod (na vojnu), rekrutující, odvodní, zverbování

rectangular = obdélníkový, pravoúhelný, obdélný, čtverhranný, obdélníkovitý


Next: rectification; rectified; rectify; rectifying    revolutionary; revolve; revolving; revue