Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad recourse do češtiny

recourse = pomoc; východisko; útočiště; postih; regres; zdroj pomoci; odvolání; rekurz; opora; stížnost; právní prostředek; přístup; rekurs; obnovit
excessive recourse = výjimečný právní prostředek; nepřiměřený postih;
full recourse = plný postih; plný rekurz;
with recourse = s postihem; s regresem; claim of recourse = nárok na postih;

Příklady překladu slova "recourse" z webu:

He had no recourse but to edge onwards towards the corner.  Neviděl jiné východisko, než se dál posunovat na roh.
Along with those legal rights went recourse to the courts;  K těmto zákonným právům patří i možnost odvolat se k soudu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecover   recovery   recovery time   recruit   recruitment   rectifier   red herring   red tape