Nainstalujte si:
       

Překlad recorder


recorder = zapisovatel; záznamník; soudce (městský); soudní úředník; magnetofon; archivář; kronikář; zapisovač; zapisovací přístroj; registrační přístroj; zvuková kamera; zapisující přístroj; kamera; snímkovací zařízení; nahrávací přístroj; vedoucí protokolu
altitude recorder = registrační výškoměr; zapisující výškoměr;
battery-fed recorder = magnetofon bateriový; bateriový magnetofon;
cassette recorder = kazetový magnetofon; kazeťák;
disk recorder = diskový snímač; nahrávací přístroj; zapisovatel letů;

Překlad recorder z webu:
The recorder was back on.  Feldman se na ni usmál, když se ptal.
The tape recorder was turned on.  Zapnuli magnetofon.
I've got the recorder on.  Mám zapnutý magnetofon.
Gray turned off the recorder and stood.  Gray vypnul magnetofon a vstal.
It was in a cassette recorder in the parlor.  Byla v magnetofonu v obývacím pokoji.
Trumann pressed a button on the recorder by the phone.  Trumann stiskl tlačítko záznamníku.
Armstrong dipped the lights, switched the tape recorder to rewind.  Armstrong zhasl světla a přetočil pásku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecording   recording instrument   recording medium   records   recourse   recover   recovery   recovery time