Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reconversion; recount; recoup; recoverable do češtiny


reconversion = konverze, přeměna zpět, zpětná přeměna, rekonverze, přeměna, přeměna na původní stav

recount = přepočíst, vyprávět obšírně, vypočítávat, líčit podrobně, vypravovat, popisovat podrobně, líčit, přepočítání, obšírně vyprávět, přepočítat, vyprávět

recoup = nahradit, odškodnit, srazit si, odečíst si, získat zpět, vzpamatovat, snížit, odečíst, vyrovnat, nahradit škodu, dostat odškodnění


Next: recreate; recreation; recriminate    revise; revival; revivalist; revive