Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reconstitute; reconstitution; reconstruct do češtiny


reconstitute = rozředit, rozpouštět (4. p.), rekonstruovat data, rekonstruovat, obnovit

reconstitution = obrana, rekonstrukce, oblast zabezpečení, opětovné ustanovení, rozpuštění, rekonstituce, obnovení, rekonstrukce dat

reconstruct = přestavět (4. p.), obnovit, znovu postavit, přebudovat, obnovovat (4. p.), nově zřídit, znovu vybudovat, restaurovat, předělat


Next: reconversion; recount; recoup; recoverable    revet; revetment; reviewer; revisal