Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reconnoitring; reconsider; reconsideration do češtiny


reconnoitring = provádění průzkumu, průzkumný, průzkum, rekognoskace, obhlídka, prozkoumání, přezvídání

reconsider = rozvážit, uvážit znovu, rozmyslit, rozmyslet se, dát znovu hlasovat, přešetřit, znovu posoudit (rozhodnutí), rozmyslit si

reconsideration = přezkoumání, autoremedura, nové projednání, opětovná úvaha, přešetření


Next: reconstitute; reconstitution; reconstruct    reversion; reversioner; revert