Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad recommendation do češtiny

recommendation = doporučení; přímluva; rada; norma; technické doporučení; reference; odporučení; doporučil (3. p., 4. p.)
accept recommendation = přijmout doporučení; akceptovat doporučení;
upon recommendation = čeho); od koho; letter of recommendation = doporučující list (dopis);

Příklady překladu slova "recommendation" z webu:

Recommendation noted, sir.  Doporučení zaznamenáno, pane.
You should know my recommendation is at the low end of the totem pole.  Měl byste ale vědět, že mé doporučení je na seznamu až úplně dole.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreconditioning   reconnaissance   reconstruction   record   recorded   recorder   recording   recording instrument