Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad recollection; recompense; reconcile do češtiny


recollection = vzpomínání, soustředění, paměť, rozjímání, upomínka, rozpomenutí

recompense = náhrada (odškodné), odškodnit, odměna, odměnit, odškodné, trest, odplata, odměnit se, nahradit, odškodnění, oplatit (4. p.), odplatit

reconcile = smířit se, srovnat, usmířit, narovnat, usmířit se, urovnat spor, smířit, udobřit, urovnávat (4. p.), opět získat, uprosit, odsouhlasit


Next: reconciliation; recondite; recondition    reveal; revel; revelation; reverberate