Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reasoning do češtiny

reasoning = úvaha; usuzování; důvod; soud (usuzování); logické myšlení; dedukce; argumentace; myslivý; zdůvodnění; domlouvající; logika; dedukování; argumentování; argument; nerozumný
logical reasoning = logická argumentace; logické uvažování;

Příklady překladu slova "reasoning" z webu:

The reasoning is solid.  Mikova argumentace je správná.
There was no reasoning against it.  Proti tomu neplatilo žádné odvolávání se na rozum.
In actuality, that wasn't my reasoning at all.  Tohle však nebyly všechny mé důvody.
He had to follow this line of reasoning for his introduction.  Musel zůstat u tohoto způsobu argumentace kvůli úvodu.
Gentle turned to face the mystif, attempting a reasoning tone.  Jemný se otočil tváří k mystifovi a pokoušel se mluvit rozumně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreasons   reassignment   rebate   rebound   rebound clearance   rebound travel   rebuild   rebuilding