Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad reasonable do češtiny

reasonable = rozumný; racionální; slušný (mírný); mírný; snesitelný; přiměřený; levný; dostupný; důvodný; rozumový; přijatelný; spravedlivý; dostatečný; náležitý; cenově přístupný; docela dobrý; obstojný; umírněný; odpovídající (přiměřený); přiměřená péče
be reasonable = být rozumný; dát si říct; buď rozumný;

Příklady překladu slova "reasonable" z webu:

It's reasonable to believe the other would be, affected.  Bylo by pochopitelné, kdyby to nějak postihlo i druhého.
It sounded reasonable enough.  Než tě odsud vyrazím.
It was a reasonable order.  Byl to rozumný příkaz.
That seems like a reasonable assumption.  To je asi logická úvaha.
Under the circumstances it's a reasonable risk.  Za těchto okolností je to snad rozumné riziko.
He smiled ostentatiously to show himself reasonable and nice.  Okázale se usmíval, aby předvedl, jak je velkorysý a milý.
I am not unwilling to grant any reasonable request.  Jsem ochoten přislíbit ti cokoliv, co bude jen trochu možné.
Here is one possible answer to that very reasonable question.  Nabízím vám jednu z možných odpovědí na tuto velice rozumnou otázku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreasonable care   reasonable doubt   reasoning   reasons   reassignment   rebate   rebound   rebound clearance