Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rearing do češtiny

rearing = chov; pěstující; vzepětí; odchov; vztyčování; pěstování; znovu se vyzbrojit
plant rearing = školkařství; pěstování sazenic;

Příklady překladu slova "rearing" z webu:

She has no way of rearing her young or keeping them warm.  Kdyby nějaká mláďata měla, pomřela by, sotva by přišla na svět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrearward   reason   reasonable   reasonable care   reasonable doubt   reasoning   reasons   reassignment