Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad realm do češtiny

realm = oblast; království; sféra; doména; říše; stránková oblast; oblastní; pravost

Příklady překladu slova "realm" z webu:

The realm takes precedence.  Osud říše je nade vše.
The ancient realm will be restored.  Stará říše bude obnovena.
Protocols of some other realm entirely.  Protokoly nějaké docela jiné říše.
He is part of the realm forever.  Stal se navždycky součástí říše.
Ritual governs our lives, but the realm is obedient.  Našim životům vládne rituál, ale v říši je pořádek.
It is a crime to wander in my realm without leave.  Zločin je potloukat se po mé říši bez dovolení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreamer   rear end   rear panel   rear view   rearing   rearward   reason   reasonable